อัตราหยาดน้ำฟ้า
24 เม.ย. 2561 13.00 น. (UTC+07:00)