อัตราหยาดน้ำฟ้า
25 มิ.ย. 2561 07.00 น. (UTC+07:00)