เลือกประเทศและจังหวัด     เลือกวันที่  
time

time
เวลา
(UTC+07:00)
tempurature
อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
Relative-Humidity
ความชื้นสัมพัทธ์
(%)
Wind-Speed
ความเร็วลม
(เมตรต่อวินาที)
Average-Rain-Rate
อัตราฝนเฉลี่ย
(มม. ต่อ ชม.)
Rain-Area
พื้นที่ฝนตก
(%)
00:00 27.11 79.58 3.68 0.00 0.00
01:00 26.83 80.63 4.10 0.00 0.00
02:00 26.69 81.38 4.90 0.00 0.00
03:00 26.56 82.27 4.29 0.00 0.00
04:00 26.41 82.72 4.36 0.00 0.00
05:00 26.36 82.92 4.39 0.00 0.00
06:00 26.27 82.80 4.06 0.00 0.00
07:00 26.85 81.17 3.98 0.00 0.00
08:00 28.37 74.46 4.73 0.00 0.31
09:00 29.39 70.26 5.49 0.57 57.63
10:00 30.26 66.77 5.57 0.48 48.32
11:00 30.86 64.91 5.71 0.49 48.93
12:00 31.58 63.38 6.01 1.03 72.60
13:00 32.07 62.15 6.51 1.64 94.81
14:00 31.78 62.82 6.83 1.76 98.40
15:00 31.23 64.88 6.88 1.16 88.32
16:00 30.64 67.25 6.17 1.15 80.08
17:00 29.97 69.48 5.63 0.63 63.97
18:00 29.50 70.83 4.85 0.19 24.73
19:00 28.92 71.87 4.52 0.50 56.11