เลือกประเทศและจังหวัด     เลือกวันที่  
time

time
เวลา
(UTC+07:00)
tempurature
อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
Relative-Humidity
ความชื้นสัมพัทธ์
(%)
Wind-Speed
ความเร็วลม
(เมตรต่อวินาที)
Average-Rain-Rate
อัตราฝนเฉลี่ย
(มม. ต่อ ชม.)
Rain-Area
พื้นที่ฝนตก
(%)
00:00 27.69 84.11 2.82 0.00 0.00
01:00 27.37 85.60 2.60 0.00 0.00
02:00 27.01 85.76 2.63 0.16 15.50
03:00 26.67 84.68 2.53 0.00 0.00
04:00 26.40 84.19 2.01 0.00 0.00
05:00 25.96 85.15 1.69 0.00 0.00
06:00 25.73 85.34 1.46 0.00 0.00
07:00 26.13 83.76 1.20 0.00 0.00
08:00 28.00 76.74 1.53 0.00 0.00
09:00 29.67 70.64 1.37 0.00 0.00
10:00 31.06 64.89 1.07 0.09 9.39
11:00 31.65 60.16 2.17 0.60 59.54
12:00 31.39 60.05 2.55 0.28 29.16
13:00 31.05 61.27 1.97 0.17 22.75