เลือกประเทศและจังหวัด     เลือกวันที่  
time

time
เวลา
(UTC+07:00)
tempurature
อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
Relative-Humidity
ความชื้นสัมพัทธ์
(%)
Wind-Speed
ความเร็วลม
(เมตรต่อวินาที)
Average-Rain-Rate
อัตราฝนเฉลี่ย
(มม. ต่อ ชม.)
Rain-Area
พื้นที่ฝนตก
(%)
00:00 27.95 79.53 2.07 0.00 0.00
01:00 27.69 80.42 1.30 0.00 0.00
02:00 27.42 81.40 1.41 0.00 0.00
03:00 27.15 82.28 1.56 0.00 0.00
04:00 26.94 82.71 1.61 0.00 0.00
05:00 26.51 84.36 2.81 0.00 0.00
06:00 26.20 84.84 2.76 0.00 0.00
07:00 26.10 85.67 3.15 0.00 0.00
08:00 27.88 77.97 3.15 0.00 0.00
09:00 29.24 71.04 3.42 0.00 0.00
10:00 30.36 66.28 3.49 0.23 25.88
11:00 31.46 62.19 3.17 0.72 68.55
12:00 32.12 56.97 4.09 0.00 0.00
13:00 32.34 55.52 3.69 0.02 2.98
14:00 32.54 54.66 3.05 0.13 18.40
15:00 32.41 54.22 2.58 0.51 47.63
16:00 32.21 56.68 2.98 2.05 94.20
17:00 30.99 62.98 2.77 0.83 59.85
18:00 28.71 74.23 4.43 4.85 74.66
19:00 26.75 84.24 3.79 4.96 83.97