เลือกประเทศและจังหวัด     เลือกวันที่  
time

time
เวลา
(UTC+07:00)
tempurature
อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
Relative-Humidity
ความชื้นสัมพัทธ์
(%)
Wind-Speed
ความเร็วลม
(เมตรต่อวินาที)
Average-Rain-Rate
อัตราฝนเฉลี่ย
(มม. ต่อ ชม.)
Rain-Area
พื้นที่ฝนตก
(%)
00:00 26.87 82.91 4.13 0.00 0.00
01:00 26.50 84.18 3.69 0.00 0.00
02:00 26.14 84.87 3.18 0.00 0.00
03:00 25.69 85.13 2.80 0.00 0.00
04:00 25.37 83.64 2.46 0.00 0.00
05:00 25.36 81.52 2.17 0.00 0.00
06:00 25.30 81.49 2.59 0.00 0.00
07:00 25.18 83.66 2.88 0.00 0.00
08:00 26.45 80.13 4.47 0.05 8.78
09:00 27.41 74.23 4.23 0.01 1.15
10:00 28.65 66.93 4.35 0.00 0.00
11:00 30.11 60.20 5.38 0.00 0.00
12:00 31.07 55.81 5.61 0.00 0.00
13:00 31.63 52.62 5.94 0.00 0.00
14:00 31.76 50.61 5.97 0.00 0.00
15:00 31.60 49.26 6.62 0.00 0.00
16:00 31.05 49.10 7.09 0.00 0.00
17:00 29.76 51.39 7.02 0.00 0.00
18:00 28.57 54.86 6.39 0.00 0.00
19:00 27.61 59.97 6.15 0.00 0.00